Best Malayalam Status, Love Quotes, Poetry Thoughts..

Hi, here you will find the all-time best collection of Malayalam Status. This status is considered love, Sad Status motivational messages in Malayalam and English. മുന്നേറുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ആരംഭിക്കുകയാണ്. You can love free and put them in your Facebook, Whatsapp And twitter …

━━━━━✧❂✧━━━━━

ജീവിതത്തിൽ നാല് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ.. കാത്തിരിക്കുന്നു, ഐറ്റ്ബാർ, കരാർ കൂടാതെ സ്നേഹം.

Four moment in life
Four moments in life.

There are only four moments in life.. Waiting, ice bar, contract and love.


മാഹാകരുണ്യമേ നിന്‍റെ പ്രണയപ്രവാഹത്തി ­ല്‍ ഒരുപൂവിതള്‍പോലെ ­ ഞാനടര്‍ന്നുവീഴട ­്ടെ,അജ്ഞാതമായസ്ഥലികകളിലൂടെ ഇമയടയാത്ത നിന്‍റെ ശ്രദ്ധ പൊതിഞ്ഞും പുണര്‍ന്നും ഇവനെ നിനക്കിഷ്ട്ടമുള ­്ളിടത്തെക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപ ­ോവുക.


O Most Merciful, let me fall like a flower in the stream of your love, and take him to the place you love, wrapping and embracing your unfailing attention through unknown places.


കുഴപ്പത്തിൽ ഉപദേശം ചോദിക്കുക അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തിനൊപ്പം, കാരണം ഉപദേശം തെറ്റായിരിക്കാം, ഒന്നല്ല.!!


Ask for advice in trouble so with your advice, because the advice may be wrong, not one.!!


ഇല്ല ഒരിക്കല് പോലും നിന്റെ പ്രണയത്തിനുവേണ്ടി നിന്നോട് ഞാന് യാജിക്കില്ല..! എനിക്കെന്നെയും എന്റെ പ്രണയത്തേയും അത്രയേറെ വിശ്വാസമാണ്..! നീ എന്നെ പ്രണയിക്കുന്നുവെങ്കില് നിന്റെ ഒൗതാര്യമല്ല, അതെന്റെ അവകാശമാണ് .! എന്റെ പ്രണയംകൊണ്ട് ഞാന് നേടിയെടുത്ത.


No, I will not beg you for your love even once ..! I have so much faith in myself and my love ..! If you love me, it’s not my fault, it’s my right! I’ve achieved that with my love.


ജീവിതം മനോഹരമാക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളു.
തേടി പോകാതെ തേടി വരുന്നവരെ ചേർത്തു പിടിച്ചാൽ മതി…!


There is only one way to make life beautiful.
It’s enough to catch those who come looking instead of going..


Beautiful Life Malayalam Status

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളവരോട് അത് പറയുക, വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, അത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അവന്റെ ഹൃദയമായിരിക്കരുത്, അവന്റെ ഹൃദയവും പ്രകടിപ്പിക്കാനും മോഷ്ടിക്കാനും.!


Tell it to those you are interested in, to express it with so much love, that it should not be his heart elsewhere, and to express and steal his heart too.!!


Malayalam I l u
Love proposal.

വഞ്ചിച്ച് കടന്ന് കളയാനല്ല പെണ്ണേ… മരണം വരെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാനാഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത്…


I love you .I love you so much .I love you so much .I love you so much .I love you so much…


എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്നേഹിച്ചു, ചിലർ ഭയം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ചിലർ അഭിനിവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാതെ, കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ദൗത്യമാണിത്..


Everyone loved once in a lifetime, some expressed fear, some expressed passion, but not to mention when two hearts talk about the heart, this is the real mission from the perspective..


ചിലരുണ്ട്…
നമ്മൾ മിണ്ടാൻ വരുമ്പോൾ തിരക്ക് അഭിനയിക്കുകയും
നമ്മൾ തിരിച്ചും മിണ്ടാതാവുമ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്താനും മടി കാണിക്കാത്തവർ..


There are some
And acting busy when we are silent, Those who do not hesitate to blame us when we are silent ..


Love is a gift

ജീവിതം പല വേഷങ്ങൾ തരുന്നു…സ്വപ്നങ്ങൾ പല കാഴചകളും കാട്ടുന്നു…പക്ഷെ സ്നേഹം അത് നല്ല മനസ്സുള്ളവർ തരുന്ന സമ്മാനമാണ്…


Life gives many roles… Dreams show many visions… But love is a gift given by good-hearted people..


മനുഷ്യൻ ശ്രിഷ്ടിച്ചു ധൈവം അവനു ബുദ്ധിയൻ കൊടുത്ത് അത്ത വലിയ തട്ട്.


Malayalam Love Status

Man created God and gave him wisdom.


ആദ്യ പ്രണയം,
അതൊരു സംഭവമാണ് ,
മനുഷ്യനെ പച്ചയ്ക്കു കൊളുത്തിയാൽപോലും
ഇത്രയ്ക്ക് വേദന ഉണ്ടാകില്ല,
ഓർക്കുംതോറും കണ്ണുകൾ നിറയും.!


First love, It’s an event,
Even if the man is hooked on the green It doesn’t hurt that much,
Eyes fill with memories.!


മൗനം ചോളിയതു പ്രണയമാണെന്നു നജൻ വെരുതെ നിനച്ചു. നി നാലാകിയതു വിരമയിരുന്നു.
ഒരിക്കൽ തോരത്ത് കണ്ണു നീറിൻ വിരാഹം.


Najan simply thought that the silence was love. The fourth of you was retired.
Once upon a time there were tears in my eyes.


സ്നേഹിച്ചവരെ മറക്കാൻ നീയല്ലല്ലോ ഞാൻ


I’m not you to forget loved ones.


ഒരു ആണായ് പിറന്നു പോയതിന്റെ പേരിൽ ,ഒരു ആണായ്ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന മുഴുവന് ചീത്തപ്പേരും ഈചെറിയ കാലയളവിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.


In the short term, I ‘ve earned all the notoriety of being born a male, living as a male..


ഈ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടേത് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?


How do you do all this cool stuff and still get yours.?


റോസ്ന് വേണ്ടി Jackസ്വന്തംജീവൻ നൽകി..‪ മുന്താസിനുവേണ്ടിഷാജഹാൻ‬ താജ്മഹൽ നിർമിച്ചുനഷ്ടങ്ങൾ എന്നും കാമുകന്മാക്ക് മാത്രം.!


Jack gave his life for Rose, Shah Jahan built the Taj Mahal for Muntaaz..


സ്നേഹം കൂടുതലായാൽ അവർ നമ്മെ കോമാളിയാക്കും


The more Love we have, the more they make fun of us.


സാന്ത്വര്യമായ യുവത്വം നിഷ്ക്രിയമായ യുവത്വം നിർജീവമായ ജീവിതവുമായതീരും ..


Inactive youth becomes inactive youth and inanimate life..


മലയാളം ചങ്ങാതിമാരുടെ നില.

Chunks friends

ചങ്ക് പറിച്ച് തരാന് ചങ്ങായിമാരുള്ളിടത്തോളംകാലം ഒന്നിനെയും പേടീല്ലകാരണം എന്നെ തൊടണമെങ്കില്ഞമ്മടെ chunkzനെ കൊല്ലണo.


Malayalam Friends Status.

If you want to touch me, kill our chunkz as long as you have friends to transplant the chunk.


നി ഇലങ്കിൽ നിശ്ചലം എൻ ലോകം സ്വപനങ്കിൽത്ത നിദ്രാപോൾ.!


When you sleep in your dream world, stillness in Sri Lanka..


ഒരു ആണായ് പിറന്നു പോയതിന്റെ പേരിൽ ,ഒരു ആണായ്ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന മുഴുവന് ചീത്തപ്പേരും ഈചെറിയ കാലയളവിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.


In a short span of time, I ‘ve earned all the notoriety of being born a male, living as a male.


സൌന്ദര്യമൊ കരുത്തൊ കാരണം ഇഷ്ടപെട്ടുപോയ ഇണയെ എന്നെന്നേക്കും സ്വന്തമായി നിറുത്താന്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് പ്രണയം.


Love is a tactic used to keep a loved one on their own forever because of beauty or strength.


ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും…
അത് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല.,
സ്നേഹം കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ്…


Those who are sincere will be even more angry
It’s not without love,
Because love is more


ജയിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. തോറ്റുകൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പക്ഷേ തോറ്റു തോറ്റു ഇപ്പോൾ ജയിക്കാൻമറന്നിരിക്കുന്ന.


He did not know how to win, he wanted to give up, but he had lost and now forgot to win.


ഇന്നലെ ചെയ്തോരബദ്ധം മൂഢർക്കിന്നത്തെയാചാരമാകാം, നാളത്തെ ശാസ്ത്രമതാകാം,
അതിൽ മൂളായ്ക സമ്മതം രാജൻ..


What was done yesterday may have been a fool’s errand,
The science of tomorrow may be,
In it, Moolayka consents to Rajan..


പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ..?
മ്മ് കുറെ…
കുറെയോ..?
മ്മ് ഒരാളെത്തന്നെ കുറെ..!


Have you fallen in love.? Hmm, a lot. Some.? Hmm, a lot of people ..!


നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവർക്കായി കരയാൻ ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. അത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായ് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്..


Our life is not about crying for those who do not want us. It is to live for those who love us..


Love perfectio, Malayalam status
Perfection find in another.

ഒരാളുടെ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റൊരാള്‍ നല്‍കുന്ന പ്രതിഫലമല്ല സ്നേഹം. അത് ഒരാള്‍ മറ്റേയാളില്‍ കണ്ടെത്തുന്ന പൂര്‍ണതയാണ്.


Love is not a reward for one’s services. It is the perfection that one finds in another.


ഒര് നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ കേവലം 0.00 രൂപയുടെ ചിലവ് ഉള്ളൂ.


It costs just Rs 0.00 to be a good human being.


ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവത്തിൽനിന്നു പറയാം: ഭൂമിയിൽ മരണത്തേക്കാൾ അനിശ്ചിതത്വം പ്രണയത്തിന് മാത്രമേയുള്ളൂ.


From the experience of so long it can be said: on earth there is only more uncertainty for love than death..


പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ചതിക്കാനറിയാത്തതു കൊണ്ടാണോ ഞാൻ പലരുടെ മുമ്പിലും തോറ്റു പോകുന്നത്


I often wonder if I’ve lost because I do not know how to cheat..


ആരവങ്ങളില്‍ ഉന്മത്തരാവാതെ, പരാജയങ്ങളില്‍ നിരാശരാവാതെ രണ്ടിലും സമചിത്തത പാലിച്ച് മാനസികോര്‍ജ്ജം നേടുന്നതിലാവണം നിങ്ങളുടെ നോട്ടം. ഇതിനര്‍ത്ഥം സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നല്ല. നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചാലേ കഴിയൂ എന്നു മാത്രമാണ്. മറ്റെല്ലാം ചെറിയ രാസത്വരകങ്ങള്‍ മാത്രം.


Your focus should be on maintaining a balanced mindset so that you do not get bogged down in noise and despair over failures. This does not mean that facilities should not be used. It’s just that you can only make yourself think. Everything else is just small chemicals.


തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നീണ്ടു നിന്നേക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നേയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ‘സ്നേഹം’ എന്ന വാക്കിനെ അത്ഭുതമാക്കുന്നത്.


The word ‘love’ is amazing in that it is possible to love again, knowing that you will not love again and that you will not last long.


Life is today
Life is Today..

ഇന്നലെകൾ ഓർമ്മകളായി, നാളെകൾ പ്രതീക്ഷകളുമാണ്.. ജീവിതമെന്നത് ഇന്നാണ്.


Yesterdays are memories, tomorrows are hopes .. Life is today.


പൊള്ളിയാലും, നിന്നെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കാമല്ലോയെന്ന് കനലിനോട് ചാരം.


Even if it burns, the ashes to the coals may have covered you.


ഓരോ കടലമണി കരണ്ടു തിന്നുമ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാ വേദനകളും കരളുക. ഈ കടലമണികളോടൊപ്പം അവയും ഇല്ലാതാവട്ടെ.


Heal all the pain in the minds of the parents who can be abandoned as they eat each and every pea. Let them be gone along with these beads.


Malayalam Relationships..

പലരും തിരക്കിലാണ് പഴയ ബന്ധങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പുതിയ ബന്ധങ്ങളെ തുന്നിച്ചേർക്കുന്ന തിരക്കിൽ


Many people are busy tearing down old relationships and sewing new ones


കാശ് കൊടുത്ത് ശത്രുക്കളെ വാങ്ങുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒര് കളിയാണ് “കടം കൊടുക്കൽ”…


“Lending” is a very fun game of buying enemies with cash..


ഒരു പൂവ് പൊട്ടിയ മഷിക്കുപ്പിയില് ­‍ വച്ചാലും ചളുങ്ങിയ ഒരു പൌഡര്‍ ടിന്നില്‍ വച്ചാലും അതൊക്കെ പൂപ്പാത്രമായി മാറുന്നത് പോലെ ഉള്ളിലൊരു പൂവുണ്ടാകുകയാണ് ­ പ്രധാനം. അകപൊരുളിന്റെ സുഗന്ധമാണ് സൗന്ദര്യം.


It’s important to put a flower in a broken ink bottle or in a tin of powdered powder, as it turns into a flower pot. Beauty is the fragrance of the interior..


പറയാതെ തന്നെ കേൾക്കുകയും, നോക്കാതെ തന്നെ കാണുകയും, ചോദിക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരാണ് സ്നേഹം.


Love is the name given to hearing without speaking, seeing without looking, and understanding without asking..


മാപ്പ് കൊടുക്കുവാന്‍ മനുഷ്യരുള്ളയിടങ ­്ങളില്‍ വീഴ്ചപോലും ഒരു കൂദാശയായി മാറുന്നു.


In places where there are human beings to forgive, even fall becomes a sacrament.


Death time

മരണം അത്രമേൽ മനോഹരമായത് കൊണ്ടാവാം പോയവർ ആരും തന്നെ തിരിച്ചു വരാത്തത്.


Death is so beautiful that no one who left will ever come back..


Read More:- Bengali Shayari In English – Romantic, Sad, Love.


Thank’s for visiting us you can leave your thoughts in the comment section. I hope, you will like this Malayalam Status..

Leave a Comment

Scroll to Top